Svátek má: Oldřich

Regiony

Velikost textu:

Start 864. lázeňské sezony bude s Oranžovým kolem Nadace ČEZ

Start 864. lázeňské sezony bude s Oranžovým kolem Nadace ČEZ

Poslední květnový víkend každoročně patří zahájení lázeňské sezony v Teplicích a stejně tak i charitativnímu Oranžovému kolu Nadace ČEZ, která konání této nejvýznamnější kulturní akce ve městě podpořila 200tisícovým příspěvkem.

Ilustrační foto z akce
25. května 2018 - 07:00

Tentokráte budou moci návštěvníci věnovat své minutové šlapání na speciálních rotopedech neziskovým organizacím WHITE LIGHT I, z. ú., a Senior Teplice, z. s., a to v čase od 9.30 do 16.30 hodin.

Teplický primátor Jaroslav Kubera a jeho protějšek ze Skupiny ČEZ, jímž byl ředitel Elektrárny Ledvice a Paroplynového cyklu Počerady, šlápli vloni do pedálů v 15 hodin

Zapsaný ústav WHITE LIGHT I. má za hlavní cíl poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek, závislostního chování včetně gamblingu, nelátkových závislostí a podobně. Od roku 1996 pomáhá osobám ohroženým závislostmi a jejich blízkým a lidem v obtížných životních situacích. WHITE LIGHT I, z. ú., je klinickým pracovištěm 1. LF UK v Praze, provozuje ucelený provázaný systém služeb pro uživatele drog a jejich blízké a pro osoby v obtížných životních situacích. K tomu například využívá služeb kontaktních center a terénních programů v Teplicích a Rumburku.  Finanční prostředky získané díky návštěvníkům zahájení lázeňské sezony budou využity právě na provoz zařízení Kontaktního centra v Teplicích.

Senior Teplice, z. s., funguje od roku 2002,  přičemž od počátku zajišťuje sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V současné době se jedná pět sociálních služeb – pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby, denní stacionář, týdenní stacionář a pobytová odlehčovací služba.  Pečovatelská služba se týká především teplických seniorů. Momentálně jich je 85, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují zajistit péči ve své domácnosti. Díky této pomoci mohou zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a nemusí odcházet do pobytového zařízení. Návštěvníky vyšlapaná částka na oranžovém kole Nadace ČEZ poslouží k zajištění rekonstrukčních prací ve stacionáři.


Obě Oranžová kola Nadace ČEZ bude jako každý rok umístěna na kolonádě, a to z levé strany od OC Galerie. Šlapání na nich bude v sobotu 26. května zahájeno v 9:30 a poslední zájemci na ně mohou usednout před 16:30 hodin. V 15:00 přitom proběhne „jízdní“ duel mezi 1. náměstkem primátora Hynkem Hanzou a Martinem Hájkem, vedoucím odboru péče o zařízení Elektrárny Ledvice. V 16:15 pak bude ještě následovat duel mezi zástupci obdarovaných organizací. Oba výše jmenovaní by měli následně předat symbolické šeky s vypsanými vyšlapanými částkami před zahájením koncertu Milana Peroutky a kapely Perutě na scéně u Ptačích schodů.

Pro Ústeckenovinky.cz Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy.

(lh,usteckenovinky.cz,foto ČEZ, Ota Schnepp)